Posted on Napsat komentář

Změny v akreditaci masér ve zdravotnictví

Během konce roku 2018 došlo k novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Také došlo k změně některých zákonů, které z výše zmíněným souvisí. Konkrétně se například jednalo o zákon nelékařských zdravotnických povoláních (č. 201/2017 Sb.), v kterém došlo u § 37 nejen ke změně názvu povolání, ale také ke změně u získání odborné způsobilosti.

Dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví mění název:

c) akreditovaným kvalifikačním kurzem v oboru masér nebo nevidomý a slabozraký masér, pokud byl zahájen do konce roku 2018.“ Po tomto datu je odborná způsobilost přejmenována na Masér ve zdravotnictví.

Z výše uvedené informace vyplývá, že všem akreditovaným zařízením, které pořádaly kvalifikační kurz MZČR byla akreditace ukončena k 31. 12. 2018. Díky novelizací zákona je akreditovaný kvalifikační kurz uskutečňován pod názvem Masér ve zdravotnictví. Tuto akreditaci naše zařízení získalo ke dni 14. 12. 2018 s možností pořádání kurzu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *