Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 8. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti v posledním týdnu tj 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele. Výjimkou je doručení potvrzení o neúčasti na kurzu z vážných důvodů (úmrtí v rodině, závažného onemocnění)

Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:

1) e-mail: fakturace@shiatsucentrum.com nebo info@shiatsucentrum.com
2) SMS :  +420 731 650 415  nebo  +420 774 220 113
3) poštou: MINALT s.r.o nebo Shiatsucentrum (podle pořadatele) ul.Třebovická 5080/41 722 00 Ostrava – Třebovice

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.