Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mail,SMS, pošta), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna….
Při storno účasti na kurzu v době od 30. do 8. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti v posledním týdnu před zahájením kurzu tj. v době od 1. do 7. dne možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši. Výjimkou je doručení potvrzení o neúčasti na kurzu z vážných rodinných důvodů (úmrtí, závažného onemocnění,…), popřípadě vzniká možnost přesunutí uhrazené zálohové částky na následující termín kurzu (na jiný kurz).

Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:

1) e-mail: fakturace@shiatsucentrum.com nebo info@shiatsucentrum.com
2) SMS :  +420 731 650 415  nebo  +420 774 220 113
3) poštou: MINALT s.r.o nebo Shiatsucentrum (podle pořadatele) ul.Třebovická 5080/41 722 00 Ostrava – Třebovice

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 30 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu, či odběr zboží v uvedené výši v rámci firemního obchodu.