Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Sídla firem a korespondenční adresa:

MINALT, s.r.o., Třebovická 5080/41, 722 00  Ostrava – Třebovice
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31389

IČ: 27845486
DIČ: CZ2784486
je plátcem DPH

a zároveň Mgr. Grigor Levi Minasjan, Francouzská 6019/65, 708 00  Ostrava – Poruba
zapsaném do živnostenského rejstříku Ostrava, č.j. SMO/048636/14/ŽÚ/VAJ, sp. Zn. S-SMO/048632/14/ŽÚ
IČ: 60766433
není plátcem DPH

KORESPONDENČNÍ ADRESA pro obě společnosti: MINALT, s.r.o., Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava – Třebovice


Rekvalifikační, kvalifikační a certifikované kurzy uskutečňuje společnost MINALT, s.r.o., ostatní kurzy a vzdělávání, semináře pak Mgr. Grigor Levi Minasjan.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím!!!

Platba kurzů, seminářů a probíhá:

  • převodem z účtu na základě obdrženého e-mailu z e-mailové adresy: fakturace@shiatsucentrum.com.
  • v hotovosti při zahájení kurzu (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na kurz těsně před zahájením kurzu-např.2 dny před zahájením)
  • v hotovosti v dostatečném předstihu (určeném pořadatelem)

Splatnost kurzovného:

  • Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové přihlášky bez ohledu na datum zahájení kurzu.
  • Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.
  • V případě, že je přihláška na kurz provedena méně než 14 dní před kurzem, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.
  • Veškeré přihlášky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
  • Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a současně, že s nimi souhlasí.

Přihláška vyplněná přes webové stránky www.shiatsucentrum.com nebo www.kurzy.minalt.com je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient zálohovou částku na základě informací zaslaných e-mailem).


Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!

Při storno účasti na kurzu do 8. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti v posledním týdnu tj. 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele. Výjimkou je doručení potvrzení o neúčasti na kurzu z vážných důvodů (úmrtí v rodině, závažného onemocnění).

Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:

1) e-mail: fakturace@shiatsucentrum.com
2) poštou: MINALT s.r.o nebo Shiatsucentrum (podle pořadatele) ul.Třebovická 5080/41 722 00 Ostrava – Třebovice

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Storno poplatek v případě odstoupení ze strany účastníka během kurzu

V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.