Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Sídla firem a korespondenční adresa:

MINALT, s.r.o., Třebovická 5080/41, 722 00  Ostrava – Třebovice
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31389

IČ: 27845486
DIČ: CZ2784486
je plátcem DPH

MINALT KURZY, s.r.o., Třebovická 5080/41, 722 Ostrava – Třebovice
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajský soudem v Ostravě – C67225
IČ: 05358302 – není plátce DPH

a zároveň Mgr. Grigor Levi Minasjan, Francouzská 6019/65, 708 00  Ostrava – Poruba
zapsaném do živnostenského rejstříku Ostrava, č.j. SMO/048636/14/ŽÚ/VAJ, sp. Zn. S-SMO/048632/14/ŽÚ
IČ: 60766433
není plátcem DPH

KORESPONDENČNÍ ADRESA pro všechny společnosti: MINALT, s.r.o., Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava – Třebovice


Rekvalifikační, kvalifikační masérské kurzy uskutečňuje společnost MINALT, s.r.o.
Rekvalifikační kurz Kosmetička, kosmetické kurzy a vybrané kurzy nástavbové (zájmové) provádí společnost MINALT KURZY, s.r.o.

ostatní kurzy vzdělávání, semináře pak Mgr. Grigor Levi Minasjan.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím!!! Pořadatel vzdělávacího kurzu je uveden u každého kurzu, a to ve spodní části daného kurzu – POŘADATEL + IČ.

Platba kurzů, seminářů probíhá:

  • převodem z účtu na základě obdrženého e-mailu z e-mailové adresy: fakturace@shiatsucentrum.com.
  • v hotovosti při zahájení kurzu (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na kurz těsně před zahájením kurzu-např.2 dny před zahájením)
  • v hotovosti v dostatečném předstihu (určeném pořadatelem)

Splatnost kurzovného:

  • Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové přihlášky bez ohledu na datum zahájení kurzu.
  • Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.
  • V případě, že je přihláška na kurz provedena méně než 14 dní před kurzem, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.
  • Veškeré přihlášky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
  • Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a současně, že s nimi souhlasí.

Přihláška vyplněná přes webové stránky www.shiatsucentrum.com nebo www.kurzy.minalt.com je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient zálohovou částku na základě informací zaslaných e-mailem).


Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!

Při storno účasti na rekvalifikačním, kvalifikačním kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši. Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.

Při storno účasti na zájmovém, nástavbovém kurzu do 10. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši. Při storno účasti 0 dní – 9 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.

Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:

1) e-mail: fakturace@shiatsucentrum.com
2) poštou: MINALT s.r.o nebo Shiatsucentrum (podle pořadatele) ul.Třebovická 5080/41 722 00 Ostrava – Třebovice

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Storno poplatek v případě odstoupení ze strany účastníka během kurzu

V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.