ČÍNSKÁ TLAKOVÁ MASÁŽ – AKUPRESURA

Popis

Tento druh masáže pochází z Číny a navazuje na znalosti čínské tradiční medicíny, která patří k nejstarším a nejrozšířenějším diagnosticko-léčebným systémům na světě. Její kořeny lze nalézt v dílech starších více než 3000 let. Jedním z hlavních znaků tradiční čínské medicíny je její přístup k člověku založený na tělesné a duševní rovnováze.

Nemohli bychom pochopit čínskou medicínu bez znalosti čínské filozofie, kterou zastupují dva významné směry: konfuciánství a taoismus.

Za zakladatele první filozofické školy v Číně a patrně nejvlivnější ze všech filozofů, kteří kdy žili, je považován Kchung-fu-c’ – “Mistr z rodu Kchung“ (Konfucius). Základním rysem Konfuciovy filozofie je příklon k člověku a k praktickému životu. Na člověka nahlíží jako na nedílnou součást společnosti. Učení jeho školy ovlivňuje zcela zásadním způsobem až do dnešní doby život v Číně, Japonsku a Koreji.
Za duchovního otce taoismu je považován Lao´c a jeho filozofie položila základy tradiční čínské medicíny. Tao je cesta, výraz hluboké životní moudrosti, díky které může jednotlivec dosáhnout štěstí a spokojenosti. Základem taoismu a také celé čínské medicíny je působení dvou protikladných a zároveň na sobě závislých principů: jinu a jangu. Jang je princip mužský a patří sem např. světlo, den, teplo, energie, aktivita, pohyb. Jin představuje princip ženský a zahrnuje např. tmu, noc, chladno, hmotu, klid.

Čínská tlaková masáž vyžaduje jako jedna z mála hlubší znalosti o lidském těle a o meridiánech – drahách, kterými proudí v těle životní energie. Každý meridián je spjat s určitým orgánem nebo jeho psychofyzickou funkcí. Čínská tlaková masáž stimuluje tzv. energetické dráhy včetně bodů, které na nich leží. Mimo jiné se také čínská masáž zaměřuje na práci s pokožkou, se svaly, čistí lymfatický systém a pomáhá při odstranění civilizačních chorob.

Čínská tlaková masáž upravuje vitální, emocionální a mentální síly každého z nás. Působí blahodárně na celý organismus, harmonizuje vnitřní orgány, zklidňuje mysl a duši.

Masér: Mgr. Grigor Levi Minasjan

Cena:
Částečná: cca 50 min – 750,-Kč
Celková: cca 70 min – 950,-Kč

Objednávky: tel. 774 220 113
e-mail: info@shiatsucentrum.com