Publikováno

KURZ – PROCESY ZA KOMUNIKACÍ – O KOMUNIKACI ZCELA JINAK

Alchymie slova – síla slova a jeho nevědomé působení, jak obrátit proces
Jak se bránit vysávání, manipulaci, vyjít ze scénářů v komunikaci i životě
Procesy i jednoduché techniky, které věci v životě změní ..a něco hned

Seminář se zabývá procesy, které se neprobírají na „normálních“ komunikačních kursech a nabízí zcela konkrétní techniky pro ochranu před manipulací, odsávání energie, i pro využití velké moci podvědomí a jeho postupnému přeprogramování. Také jak uvolnit a využít „energii skrytou za komunikací“ pro naše cíle. Odkrýváme bloky, podvědomé scénáře a negativní vzory pocházející z období dětství a dospívání, které vznikly na bázi komunikace, a v dospělosti se díky těmto scénářům opakovaně dostáváme do situací, které nechceme. Další oblast, kde se nevědomě programujeme, je náš vnitřní rozhovor, ta nejdůležitější komunikace – sami se sebou, neboť její obsahy či zlozvyky přímo určují jak se bude dále vyvíjet náš život. Uspořádáme-li jej podle zákonitostí Alchymie slova, mění se postupně i náš život a situace kolem nás.
Každého z nás se dotýká komunikace s okolím, kde se nejedná o slova, ale o to, aby z nás ten druhý (a mohou to být i ti nejbližší) „vytáhl energii“ po dobrém či po zlém. Zde je potřeba se naučit tyto situace rozeznávat a osvojit si ochranu jak na komunikační, tak energetické bázi. Tato schémata na kursu podrobně odkrýváme. Dostanete propracované techniky, které toto vysávání od ostatních silným a elegantním způsobem znemožňuje. Pravidelným efektem těchto postupů je vždy zlepšení ve vztazích s lidmi a někdy ihned. Seminář poskytuje reálný postup jak vyjít z bludných kruhů, a to nejen v komunikaci ale i v životě.

PROGRAM:

Jak náš vnitřní rozhovor určuje vývoj událostí
Jak přestat ztrácet energii komunikací a „reagováním“ na okolní svět
Slovní indikátory/jak poznat nakolik to kdo myslí vážně a podvědomý postoj k věci/
Technika „Komunikační brýle“ top managerů pro účinné vyjednávání a porozumění
Reflexe jako cesta k porozumění i účinná ochrana před vysáváním
Životní scénáře, komunikace, a odkrývání scénářového jednání
Test 5 nejčastějších mini scénářů, které hrajeme, a protijedy
Skryté postupy agresívního marketingu a jak se bránit
Jak nezáměrně negativně programujeme děti i sebe
Nejčastější skryté komunikační hry a jak je nehrát
Obrana proti skryté i zjevné manipulaci
Mentální rozhovor a jeho zásady
Vedení rozhovoru s klientem
Elementární nejjednodušší energetické reakce
Energetické aspekty komunikace (jak z nás ostatní na bázi
komunikace skrytě vysávají energii a jak se tomu bránit)
Techniky soustředění energie před náročným jednáním
Techniky snižování napětí, práce s kritikou, oceňování
Dovednost odmítat a techniky říkání NE.
Prvky bioenergetiky – nabíjení se

Cena zahrnuje 25 učebních hodin, učební materiály, desky, velký test na odkrývání negativních scénářů, káva, čaj
Forma: Seminář přesahuje formu přednášky, zahrnuta účast na živých ukázkách + rozbory + testy + diskuze

Seminář je pro dospělé, není koncipován pro děti a mládež do cca 20 let.

Místo konání: MINALT, s.r.o., Třebovická 5080/41, Ostrava
Časový plán: pátek: od 16:00 do 21:00, sobota: od 09:00 do 20:00, neděle 9:00 – 17:45

Co s sebou: přezůvky, psací potřeby

Přednáší: Mgr. Petr Vladyka
vede jako externista spec.univerzitní semináře na téma „Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“ a „Odkrytá Komunikace“. Absolvoval profes.výcviky v nedirektivním přístupu /diplom PCA/,v Gestaltu, Transakční analýze, Superlearningu, Neverbálních technikách/. Vedl celostátní specializovaná školení forenzních psychologů, celostátní výcviky pro učitele SŠ a ZŠ akreditované MŠMT a Evrop.fondy, 20.rokem kurzy a zážitkové akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, relaxace a psychoterapii.